Prožijte moment překvapení s TRAFICON:
Vyhrajte voucher do Alza.cz! Výhra čeká na Vás!"

Užijte si exkluzivní nákupní zážitek v prodejnách TRAFICON a získejte šanci na výhru!

Poprvé v historii společnosti TRAFICON přicházíme s odměnou pro naše loajální zákazníky. Při registraci jako nový zákazník v našem TTRSHOPu získáváte možnost vyhrát v naší spotřebitelské soutěži "ZAREGISTRUJ SE".

Akce platí pro již stávající registrované zákazníky a i pro nové. Svůj los si můžete na prodejně vyzvednout v období od 10. dubna do 30. června 2024. 

 

Postup je jednoduchý:

1. Zaregistrujte se na www.ttrshop.cz 
2. Potvrďte svůj telefon a email 
3. Dostavte se na naší prodejnu a řekněte si o svůj los
4. Setřete políčka na losu a ihned zjistěte, zda jste vyhráli 

 

S TRAFICONem vyhrává každý! Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hodně štěstí.

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Registruj se a setři TRAFICON Los“

 

1.      Název soutěže a koncept soutěže:

„Registruj se a setři TRAFICON Los“ (dále jen „Soutěž“) je spotřebitelská soutěž určená pro

zákazníky sítě prodejen TRAFICON, jejíž seznam je uveden a aktualizován na: https://www.traficon.cz/prodejny/ (dále jen „Prodejny“). Soutěž zahrnuje hru o poukazy v hodnotě 300 Kč na nákup na e-shopu www.alza.cz (dále jen „Výhra“) Expirace voucheru je uvedena vždy ve výherním emialu. Pokud soutěžící setře los podle platných pravidel Soutěže (dále jen „Los“), ihned se dozví, zda má nárok na Výhru, a postupuje dále podle pokynů uvedených jak na webových stránkách https://www.traficon.cz/soutez/  , tak i v těchto pravidlech Soutěže.

 

2.      Pořadatel a organizátor soutěže

Společnost TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o., sídlem České mládeže 1096, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 254 89 917, DIČ: CZ 254 89 917, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 20661 (dále jen „Pořadatel“) pořádá v prodejnách tabákových výrobků, tiskovin a loterijních služeb TRAFICON na území České republiky (dále jen „Prodejna“) v období od 10. 4. 2024 do 30. 4. 2024 spotřebitelskou soutěž. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla Soutěže.

 

3.      Doba konání Soutěže

Soutěž probíhá od 10. 4. do 30. 6. 2024 nebo do vyčerpání zásob Losů. V případě vydání celkového

množství Losů určeného pro tuto Soutěž v dřívějším termínu je Soutěž automaticky ukončena.

(dále jen „Doba konání Soutěže“).

 

4.      Podmínky účasti v Soutěži

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel,

s kontaktní adresou v ČR, která dodrží veškerá pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“).

 

a. Zapojení do soutěže

Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že v Době konání Soutěže vytvoří klientský účet (dále jen „Registrace“) stránce https://wwww.ttrshop.cz a validuje své telefonní číslo a emailovou adresu. Soutěžící s validovanými kontaktními údaji má nárok na získání soutěžního Losu. Soutěže se mohou zúčastnit i již plně registrovaní zákazníci s validovaným telefonním číslem a emailovou adresou.

 

b. Účast v Soutěži

Do Soutěže se v období jejího konání může zapojit každý, kdo splňuje podmínky účasti v Soutěži, kdo provedl Registraci a validaci telefonního čísla a emailové adresy, za což má v prodejně TRAFICON nárok na obdržení soutěžního Losu. Každý Los má unikátní číslo, které je v době vydání Losu přiřazeno k dané registraci v interním systému. Účast v Soutěži je zcela dobrovolná a není podmíněna žádnými dalšími podmínkami, vyjma podmínek účasti v Soutěži uvedených v těchto pravidlech Soutěže.

  

c. Soutěžní Los s nárokem na výhru

Soutěžní Los má výhradně tuto podobu:

Na soutěžním Losu se nachází 15 stíracích hracích polí.

Nárok na Výhru Soutěžícímu vznikne, pokud:

 

 1. Na Losu setřel právě a pouze 3 (tři) stírací pole a na všech těchto třech setřených polích objevil 3 (tři) výherní symboly „ON“.
 2. Odnesl tento výherní a setřený Los na Prodejnu TRAFICON, kde proběhla validace Losu ze strany obsluhy prodejny.
  1. Výhra je automaticky odeslána na validovaný email Soutěžícího
  2. Výhra bude doručena do 48h od validace Losu na prodejně
  3. Los zakládá nárok na Výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 3 (tři) hrací pole z 15 (patnácti) a na všech 3 (třech) setřených polích objeví shodný výherní symbol „ON“, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a nepoškozená.
 1. Nevýherním symbolem je „☹“
 2. Každý Los obsahuje výherní kombinaci, takže KAŽDÝ Los může být výherní. Záleží pouze na Soutěžícím, která pole setře.
 3. Každý Soutěžící se může zapojit pouze jednou!

 

Za Losy, které nezakládají nárok na Výhru se považují následující Losy, které splnily kteroukoliv z těchto podmínek:

 • Soutěžící uplatňuje svůj nárok na výhru mimo dobu konání soutěže.
 • Soutěžící uplatňuje svůj nárok opakovaně.
 • Jsou setřena právě 3 (tři) hrací pole, ale soutěžící neobjevil 3 (tři) shodné výherní symboly.
 • Jsou setřena více než 3 (tři) hrací pole.
 • Na Losu je poškození, které neumožňuje identifikovat symboly na více než 3 (třech) hracích

polí téže Losu (například vpichy, tenké škrábance procházející celou krycí vrstvou hracího políčka).

 • Los byl pozměněn chemicky, elektronicky nebo tiskovou cestou apod.

Nedůležitá poškození Losu, která nikterak nezasahují do hracích polí nejsou důvodem k zamítnutí nároku na Výhru.

Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození Losu, náleží obsluze na Prodejně.

 

5.      Validace Losů, uplatnění Výhry / určení výherce a distribuce Výhry

Pokud Soutěžící nalezne po setření 3 (tří) polí 3 (tři) shodné výherní symboly „ON“, vzniká mu nárok na Výhru v podobě poukazu v hodnotě 300 Kč, jestliže zároveň splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly.

 • Výherní a validovaný Los obsluhou na Prodejně TRAFICON. Prodejna si Los ponechá. 
 • Los je nutné doručit na Prodejnu nejpozději do 14dnů od konce Doby konání soutěže.

Na Výhru je nárok pouze v případě, že Los nebude poškozen podle výše uvedených případů a budou správně setřena právě 3 (tři) hrací pole se 3 (třemi) výherními symboly a Los bude validován obsluhou Prodejny.

Výherci bude Výhra doručena do 48h od validace Losu na Prodejně.

 

6.      Popis Výhry, informování výherců, předání Výhry

V rámci Soutěže je stanoven pouze jeden druh Výhry, a to poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup na e-shopu www.alza.cz. Každý Los obsahuje výherní kombinaci pro tuto Výhru, tzn. že každý Los může vyhrát. Pokud Soutěžící dodrží výše uvedený postup při stírání Losu, dozví se okamžitě o své výhře/ne výhře. Výhra bude výherci zaslána na validovaný emailový účet. Výhra bude Soutěžícímu doručena do 48h od validace Losu na Prodejně. Soutěžící svůj výherní/ne výherní Los nalezne též po přihlášení do TTRSHOPu v klientské zóně.

Soutěžící je povinen seznámit se s podmínkami uplatnění Výhry na nákup na e-shopu www.alza.cz.

7.      Informace o zpracování osobních údajů v rámci Soutěže

Informace o zpracování osobních údajů

Pořadatel Soutěže jako správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, e-mailová adresa, pro účely zajištění účasti v Soutěži v souladu s pravidly Soutěže, kontaktování výherce a doručení Výhry.

Účast v Soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů jsou dobrovolné. Zpracování osobních údajů je nutné pro čerpání Výhry a bez jejich poskytnutí není možné se Soutěže zúčastnit a čerpat Výhru. Zákonnost zpracování osobních údajů Soutěžících je dána podle čl. 6 odst. 1 písm. b) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pořadatel Soutěže poskytnuté osobní údaje zpracovává do 31. 7. 2024. Výherce má následující práva související se zpracováním osobních údajů: právo požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům, právo na jejich přenos k jinému správci, na opravu anebo vymazání, popřípadě právo požádat o omezení jejich zpracování a dále vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

Osobní údaje, k jejichž zpracování je Pořadatel oprávněn, nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování ani profilování. Osobní údaje nebudou využívány k marketingovým účelům.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i vybraní zpracovatelé:

 

Adbros s. r. o.

Srbská 2741/53

612 00 Brno – Královo Pole

Česká republika
IČO:27677338

Osobní údaje zpracovává přímo Pořadatel nebo jiný výše uvedený zpracovatel, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Osobní údaje mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek zpřístupněny oprávněným subjektům nebo je Pořadatel může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům). V souladu s právními předpisy mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se Soutěžící může obrátit na kontaktní osobu Pořadatele Soutěže na pmcz.gdpr@pmi.com nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz.

 

8.      Další podmínky Soutěže

Soutěžící svou účastí v Soutěži potvrzuje, že souhlasí s pravidly a podmínkami Soutěže, a potvrzuje, že výslovně souhlasí a umožní Pořadatelem určenému dodavateli ověření své identity a věku prostřednictvím osobního dokladu – průkazu totožnosti (pasu nebo občanského průkazu). Soutěžící odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo Výhry jiná plnění. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání Výher soudní cestou je vyloučeno. Nepřevzaté Výhry propadají ve prospěch Pořadatele. Výhercům, kteří nebudou moci čerpat Výhry z jakéhokoli důvodu, nebude poskytnuta žádná finanční ani jakákoli jiná kompenzace.

Jednotlivá Výhra nepodléhá dani z příjmu. Výherce nese všechna rizika a závazky související s Výhrou a jejím využitím a je zodpovědný za splnění daňových a odvodových povinností souvisejících s Výhrou ve smyslu platných zákonů České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady kdykoli během trvání Soutěže upravit pravidla a podmínky Soutěže včetně doby jejího trvání. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat vrácení Výhry v plném rozsahu i po ukončení Soutěže, a to v případě, že Soutěžící získal Výhru v rozporu s pravidly a podmínkami Soutěže.

Každý účastník je povinen seznámit se s úplnými pravidly, která jsou pro něj zapojením do Soutěže plně závazná a vyjadřuje s nimi souhlas. Pokud dojde v souvislosti s předáním Výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli Pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání Výhry, nemá výherce nárok na předání další, náhradní Výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže, pokud by takový Soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže se zasílají písemně na Adresu uvedenou v těchto pravidlech, a to do 10 pracovních dnů od ukončení Soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách www.traficon.cz. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

Orgánem příslušným pro mimosoudní řešení sporů mezi Pořadatelem Soutěže a Soutěžícím, pokud jde o práva a povinnosti vyplývající z pořádání Soutěže, je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 30. 4. 2024.

Pořadatel Soutěže: TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o. České mládeže 1096 460 06 Liberec, IČ: 254 89 917, DIČ: CZ 254 89 917, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 20661

V Praze dne 30. 4. 2024

 

Potvrďte, Vaši plnoletost a že jste uživatelem nikotinu
nebo tabákových výrobků.

Tato webová stránka obsahuje informace o tabákových výrobcích, elektronických cigaretách a náhradních náplní do nich.

Kliknutím na pokračovat potvrzujete,
že vám bylo 18 let.

Zpět